Egzamin - Technik logistyk

Email Drukuj PDF

Szkolenia profesjonalne
Wyświetl wszystkie zawody techniczne

Zawód: technik logistyk

symbol cyfrowy: 342[04]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. stosować terminologię z zakresu logistyki oraz technik i technologii procesów logistycznych stosowanych w realizacji przepływów fizycznych i informacyjnych;

1.2. rozróżniać zadania logistyczne w aspekcie planowania, organizowania, realizacji i kontroli czynności;

1.3. rozróżniać pojęcia ekonomiczne stosowane w logistyce;

1.4. opisywać zarządzanie zapasami i transportem;

1.5. opisywać przestrzeń magazynową, rozplanowanie magazynu i operacje magazynowe;

1.6. określać rodzaje zapasów, zasady odnawiania zapasów i rozmieszczenia zapasów w sieci oraz rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;

1.7. rozróżniać oprogramowanie specjalistyczne do planowania i realizacji, kontroli i weryfikacji zadań logistycznych;

1.8. rozróżniać zadania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami logistyki;

1.9. rozróżniać metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. sporządzać dokumenty związane z logistyczną obsługą klientów;

2.2. obliczać i planować koszty magazynowania;

2.3. planować zaopatrzenie materiałowe i łańcuchy dostaw towarów;

2.4. sporządzać zamówienia na towary i usługi w języku polskim i obcym;

2.5. sporządzać harmonogramy zadań logistycznych z uwzględnieniem przepływów fizycznych i informacyjnych oraz kosztów i czasów realizacji zadań;

2.6. kalkulować koszty usług logistycznych z uwzględnieniem ich podziału i struktury.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas prowadzenia procesów logistycznych;

3.2. wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac logistycznych;

3.3. wskazywać zasady z zakresu ekologistyki dotyczące prowadzenia procesów logistycznych;

3.4. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów logistycznych;

3.5. stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia procesów logistycznych;

3.6. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów logistycznych.

Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej — opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych z wykonaniem zadania logistycznego z zakresu gospodarki magazynem, zarządzania zapasami, zarządzania przepływem

materiałów, zgodnie z dokumentacją.

Absolwent powinien umieć:

1. Dobierać metody i narzędzia do przeprowadzania analizy zadania logistycznego na podstawie dokumentów przedsiębiorstwa, aktów prawnych, zamówienia klienta.

2. Dobierać i stosować specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do realizacji zadania logistycznego.

3. Opracowywać kalkulacje czasowo-przestrzenne do wykonywania zadania logistycznego z uwzględnieniem optymalizacji kosztów.

4. Opracowywać harmonogramy realizacji zadania logistycznego.

5. Obliczać koszty realizacji zadania i wystawić fakturę.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie:

pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania procesów logistycznych. Cenniki, katalogi usług logistycznych. Dokumenty związane z realizacją zadań logistycznych. Apteczka.

 

ReklamaUżywamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information