Egzamin - Technik administracji

Email Drukuj PDF

Szkolenia profesjonalne
Wyświetl wszystkie zawody techniczne

Zawód: technik administracji

symbol cyfrowy: 343[01]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. stosować pojęcia z zakresu prawa i ekonomii;

1.2. charakteryzować strukturę organów administracji publicznej oraz ich kompetencje;

1.3. określać instytucje prawa cywilnego i administracyjnego;

1.4. rozróżniać formy własności i prawne zasady jej ochrony;

1.5. rozróżniać zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach;

1.6. określać zasady organizacji i zarządzania jednostkami, zakładami budżetowymi oraz przedsiębiorstwami;

1.7. rozróżniać zasady funkcjonowania kont księgowych;

1.8. klasyfikować dowody księgowe;

1.9. rozróżniać wskaźniki stosowane w analizie statystycznej, ekonomiczno-finansowej;

1.10. rozpoznawać zdarzenia gospodarcze opisane w dokumentacji działalności przedsiębiorstw.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. interpretować akty prawne;

2.2. stosować klasyfikację budżetową;

2.3. analizować obieg informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach;

2.4. analizować sporządzone notatki urzędowe, protokoły, pisma;

2.5. obliczać wskaźniki statystyczne i wskaźniki analizy ekonomicznej;

2.6. interpretować informacje dotyczące zdarzeń i procesów gospodarczych przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac biurowych;

3.2. stosować przepisy wewnętrzne instytucji w zakresie zabezpieczania urządzeń i pomieszczeń oraz dokumentów;

3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac biurowych;

3.4. wskazywać sposoby zabezpieczeń tajnych dokumentów i danych liczbowych;

3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac biurowych.

Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej — opracowanie projektu realizacji określonych prac związanych z obsługą interesantów w urzędach i instytucjach administracji publicznej oraz związanych z wewnętrzną i zewnętrzną

koordynacją działań jednostek organizacyjnych na podstawie dokumentacji.

Absolwent powinien umieć:

1. Analizować dokumentację zawierającą podstawy prawne działalności administracji państwowej i samorządowej oraz działalności przedsiębiorstw dla potrzeb opracowania projektu realizacji działań pracownika administracji.

2. Dobierać metody i techniki załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych oraz spraw związanych

z ogólną działalnością jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem ich właściwości na podstawie dokumentacji.

3. Dobierać określone środki, urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w pracy biurowej.

4. Dobierać metody i techniki do kontroli i weryfikacji wydanych aktów normatywnych i administracyjnych oraz zgromadzonej informacji dotyczącej funkcjonowania środowiska lokalnego na podstawie dokumentacji.

5. Określać warunki załatwiania spraw administracyjnych i ogólnych związanych z funkcjonowaniem danej jednostki organizacyjnej.

6. Opracowywać projekt przebiegu procesu obsługi interesanta w urzędach i instytucjach administracji publicznej, obejmującego prace związane z załatwianiem spraw administracyjnych, od momentu przyjęcia podania od interesanta do chwili wydania decyzji administracyjnej, oraz projekt przebiegu czynności w procesie realizacji ogólnych zadań jednostek organizacyjnych.

7. Opracowywać harmonogram prac realizowanych w procesie obsługi interesanta w urzędach i instytucjach administracji publicznej oraz w procesie realizacji ogólnych zadań jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem warunków organizacyjnych oraz technicznych, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet zawierający system informacji prawnej. Formularze dokumentów. Statuty, instrukcje i regulaminy. Cennik opłat administracyjnych. Spis urzędów i instytucji publicznych. Apteczka.

 

ReklamaUżywamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information