Egzamin - Opiekun w domu pomocy społecznej

Email Drukuj PDF

Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej

symbol cyfrowy: 346[04]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii ogólnej i społecznej, gerontologii, psychopatologii, promocji zdrowia i arteterapii;

1.2. interpretować podstawowe akty prawne niezbędne do udzielania pomocy prawnej mieszkańcom domów pomocy społecznej;

1.3. definiować zasady aktywizacji społecznej i zawodowej;

1.4. charakteryzować podstawowe objawy chorobowe oraz określać możliwości i ograniczenia podopiecznego;

1.5. organizować czas wolny podopiecznego, uwzględniając jego zainteresowania i potrzeby.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. diagnozować możliwości samoopieki i samoobsługi podopiecznego;

2.2. towarzyszyć podopiecznemu w codziennych czynnościach;

2.3. wykonywać zabiegi pielęgnacyjne;

2.4. podnosić sprawność i samodzielność podopiecznego;

2.5. planować opiekę nad chorym unieruchomionym i niepełnosprawnym w zależności od stopnia unieruchomienia, niepełnosprawności i wieku;

2.6. zapewniać higienę osobistą podopiecznego i jego otoczenia;

2.7. aktywizować podopiecznego zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami, potrzebami;

2.8. udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;

2.9. prowadzić dokumentację związaną z opieką i wykonywanymi zabiegami.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań opiekuńczych;

3.2. wykonywać działania opiekuńcze zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa;

3.3. stosować zasady postępowania z materiałami potencjalnie zakaźnymi i skażonymi;

3.4. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania zadań opiekuńczych;

3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3.6. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań opiekuńczych;

3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania zadań opiekuńczych.

Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej — opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu opieki, terapii i rehabilitacji w określonych placówkach opiekuńczych na podstawie dokumentacji podopiecznego.

Absolwent powinien umieć:

1. Analizować niezbędną dokumentację dla potrzeb opracowania zindywidualizowanego programu opieki.

2. Dobierać metody pracy w celu organizacji własnego warsztatu pracy.

3. Dobierać narzędzia pracy z podopiecznym w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznego.

4. Interpretować uzyskane dane.

5. Dobierać metody i techniki kontroli pracy z podopiecznym.

6. Określać warunki pracy z podopiecznym.

7. Opracowywać projekt działania w zakresie opieki, terapii i rehabilitacji zmierzający do wyrobienia pożądanych i oczekiwanych postaw podopiecznego.

8. Opracowywać harmonogram prac realizowanych w procesie opieki z uwzględnieniem obiektywnych możliwości podopiecznego i warunków organizacyjnych.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Dokumentacja warsztatu pracy opiekuna w domu pomocy społecznej, arkusze obserwacyjne. Akty prawne związane z opieką i pomocą społeczną. Apteczka.

 

 

 

ReklamaUżywamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information