Egzamin - Opiekun medyczny

Email Drukuj PDF

Szkolenia profesjonalne
Wyświetl wszystkie zawody techniczne

Zawód: opiekun medyczny

symbol cyfrowy: 513[02]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. stosować terminologię z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia;

1.2. posługiwać się podstawową terminologią z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, pielęgniarstwa i pielęgnowania;

1.3. rozpoznawać układy i narządy człowieka;

1.4. określać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka;

1.5. określać drogi szerzenia się chorób;

1.6. określać przeznaczenie sprzętu, narzędzi i przyborów stosowanych podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

1.7. określać przeznaczenie podstawowego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

1.8. rozróżniać podstawowe procesy patologiczne i wskazywać ich przyczyny;

1.9. rozróżniać zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i pielęgniarskie;

1.10. rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

1.11. określać sposoby dezynfekcji, konserwowania i przechowywania przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;

1.12. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. wskazywać funkcje i czynności układów i narządów człowieka;

2.2. wskazywać zachowania zagrażające zdrowiu i życiu;

2.3. dobierać czynności pielęgnacyjne dla osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

2.4. dobierać techniki wykonania czynności związanych z higieną ciała, przemieszczaniem, odżywianiem i wydalaniem;

2.5. określać czynności z zakresu wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz działań opiekuńczych, z uwzględnieniem ich kolejności;

2.6. dobierać materiały, środki, urządzenia, narzędzia i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;

2.7. wyjaśniać znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia;

2.8. wskazywać zachowania prozdrowotne;

2.9. dobierać sposoby aktywizowania pacjentów, sposoby komunikowania się z pacjentami oraz metody kompensowania utraconej sprawności zależnie od stanu zdrowia pacjentów.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne podczas wykonywania działań opiekuńczych oraz czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

3.2. stosować zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych czynnościach pielęgnacyjnych i działaniach opiekuńczych;

3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania działań opiekuńczych oraz czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

3.4. stosować procedury postępowania z odpadami medycznymi;

3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z tematu — wykonanie określonych czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych u osoby chorej,  niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

Absolwent powinien umieć:

1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1. określać problemy higieniczne i opiekuńcze na podstawie dokumentacji medycznej, w tym karty indywidualnej pielęgnacji osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

1.2. sporządzić plan działań obejmujących wykonanie czynności higienicznych oraz pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

1.3. sporządzić wykaz materiałów, środków, przyborów i sprzętu medycznego, niezbędnych do wykonania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.

2. Organizować stanowisko pracy:

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, środki, przybory, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2.2. ocenić stan techniczny sprzętu medycznego, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

2.3. dobrać odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem:

3.1. Wykonanie określonych czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej:

3.1.1. przygotować osobę chorą, niepełnosprawną i niesamodzielną do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.2. wykonać czynności higieniczne;

3.1.3. wykonać czynności związane z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka;

3.1.4. pomóc osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby odżywiania;

3.1.5. pomóc osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby wydalania;

3.1.6. pomóc osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

3.1.7. zapewnić bezpieczeństwo osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.8. posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyborami, zgodnie z ich przeznaczeniem, podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.9. wykonać dezynfekcję i mycie narzędzi oraz przyborów używanych do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.10. udokumentować wykonane czynności higieniczne i pielęgnacyjne;

3.1.11. utrzymać porządek na stanowisku pracy;

3.1.12. posegregować odpady medyczne.

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego objętego tematem — wykonanie określonych czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych u osoby chorej,  niepełnosprawnej i niesamodzielnej:

Stanowisko do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej, wyposażone w urządzenia sanitarne z dostępem do zimnej i ciepłej wody. Łóżka, materace, szafki przyłóżkowe, taborety, parawany, drabinki, przybory i środki higieniczne, bielizna pościelowa i osobista, ręczniki, kosz na brudną bieliznę, kaczki, baseny, sprzęt do udogodnień dla osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, trzy fantomy do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, termometry elektroniczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, bańki lekarskie, wózek inwalidzki, środki do dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni. Pojemniki na odpady medyczne. Środki

ochrony indywidualnej. Apteczka.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information