Gdzie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Email Drukuj PDF

Pierwszym odruchem po podjęciu decyzji i uznaniu urządzenia za odpad jest chęć wyrzucenia go do kosza na śmieci, jeżeli takie urządzenie się do niego zmieści. Jest to najgorsze z możliwych rozwiązań zarówno pod względem ochrony środowiska i dalszego postępowania z odpadem. Takie postępowanie jest również zakazane prawnie i może podlegać karze pieniężnej sięgającej nawet 5 tys. zł. Dotyczy to także pozostałych urządzeń tych, których nie da się wrzucić do kosza ze względu na wagę czy rozmiar.
Naturalnym naszym odruchem będzie zatem poszukanie rozwiązania, które pozwoli pozbyć się starego urządzenia bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów. I tutaj rozwiązanie podpowie nam obowiązujące prawo ? ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Obowiązujące rozwiązania prawne gwarantują nam obecnie możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego bez ponoszenia kosztów, jeżeli oddamy zużyty sprzęt do tzw. zbierającego. Zbierającym, który ma obowiązek przyjąć od nas odpad w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie może pobrać od nas za to opłaty jest:

a) prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
b) gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
c) prowadzący punkt serwisowy,
d) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy.

Pierwszym warunkiem, który powinien zostać spełniony, aby nie zapłacić za przekazanie zużytego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, jest dostarczenie go do miejsca, w którym odpady są przez powyżej wymienione podmioty zbierane. Jeżeli, ktoś odbiera od nas stare urządzenie, wówczas możemy spotkać się z koniecznością zapłacenia za odbiór i transport odpadu do miejsca odbioru, w którym przekazanie następuje już bezpłatnie.

Oddanie zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do sklepu lub pozostawienie go w punkcie serwisowym podlega jednak pewnym ograniczeniom. Do sklepu możemy oddać bez ponoszenia kosztów jedno stare urządzenie w zamian za zakup nowego urządzenia tego samego rodzaju. W serwisie natomiast możemy pozostawić sprzęt, jeżeli oddamy sprzęt do naprawy, ale z przyczyn technicznych lub ekonomicznych dalsza naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Przedsiębiorcy ci mogą także odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W celu zlokalizowania najbliższego miejsca zbierania odpadów zarówno w sklepie ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak i w punkcie serwisowym powinny być umieszczona informacja o innych punktach zbierania zużytego sprzętu.

Bez żadnych ograniczeń możemy oddać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego prowadzącemu na terenie gminy punkt zbierania odpadów, czy przedsiębiorcy odbierającego od nas odpady komunalne, ale w miejscu, w którym odpady te odpady zbiera.

Możemy również negocjować warunki odbioru sprzętu z prowadzącym sklep, w przypadku, gdy nie mamy możliwości przewiezienia zużytego urządzenia elektrycznego i elektronicznego. Sklep, który oferuje transport urządzenia nowego do domu może również odebrać stare urządzenie w ramach tego samego transportu, jeżeli ustalimy to z prowadzącym sklep jeszcze przed dostawą. Odstąpienie od kosztów transportu urządzenia uzależnione jest jednak od dobrej woli sklepu.

Władze lokalne powinny również rozwiązać problem odbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio z gospodarstw domowych, łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Tutaj jednak odbieranie odpadów może różnić się w zależności od gminy, do której przynależymy. W każdej gminie powinien obowiązywać tzw. regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który stanowi akt prawa miejscowego. Regulamin powinien być pierwszą wskazówką a zarazem wytyczną, w jaki sposób na terenie danej gminy funkcjonuje system odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości. Regulamin powinien wskazywać co najmniej częstotliwość odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz określać sposób, czyli tryb lub procedurę postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przez mieszkańców gminy.

 

Reklama


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information