Egzamin - Terapeuta zajęciowy

piątek, 25 czerwca 2010 10:43
Email Drukuj PDF

Zawód: terapeuta zajęciowy

symbol cyfrowy: 322[15]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I — zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. stosować podstawowe pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii człowieka, patologii z zarysem klinicznym chorób, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, socjologii, użyteczne w pracy terapeuty zajęciowego;

1.2. rozróżniać procesy patologiczne w obrębie układów i narządów;

1.3. rozróżniać rodzaje działań terapeutycznych;

1.4. określać czynniki psychiczne i społeczne wpływające na funkcjonowanie człowieka;

1.5. wskazywać akty prawne dotyczące pracy z pacjentem oraz pracy terapeuty zajęciowego;

1.6. rozpoznawać objawy niepełnosprawności u pacjenta;

1.7. interpretować i oceniać stopień wydolności psychicznej i fizycznej pacjenta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. diagnozować warunki życia, problemy i potrzeby pacjenta;

2.2. sporządzać projekt indywidualnej i zbiorowej terapii zajęciowej;

2.3. opracowywać plan rehabilitacji dla pacjenta z uwzględnieniem jednostki chorobowej;

2.4. dobierać metody, formy i techniki terapii zajęciowej według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości pacjenta, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania doboru zajęć z zakresu terapii zajęciowej;

2.5. wskazywać sposoby podnoszenia sprawności pacjenta;

2.6. dobierać sposoby aktywizacji pacjentów do możliwości i zainteresowań;

2.7. określać zadania terapeuty zajęciowego w procesie adaptacji i readaptacji człowieka chorego i niepełnosprawnego;

2.8. przewidywać efekty prowadzonej terapii zajęciowej.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne podczas prowadzenia terapii zajęciowej;

3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia terapii zajęciowej;

3.3. identyfikować błędy jatrogenne;

3.4. organizować stanowiska w pracowni terapii zajęciowej i stanowiska pracy terapeuty zajęciowego zgodnie z wymaganiami ergonomii;

3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia terapii zajęciowej.

Część II — zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej — opracowanie projektu realizacji oraz wykonanie i dokumentowanie działań z zakresu terapii indywidualnej i grupowej na podstawie dokumentacji pacjenta.

Absolwent powinien umieć:

1. Analizować dokumentację pacjenta, w tym informacje pozyskane z różnych źródeł, do określenia zdolności funkcjonowania pacjenta.

2. Opracowywać diagnozę terapeutyczną.

3. Dobierać metody i techniki terapii indywidualnej i grupowej, z uwzględnieniem możliwości pacjenta do podejmowania samodzielnych działań.

4. Opracowywać projekt realizacji działań z zakresu terapii indywidualnej i grupowej dla określonego pacjenta, z uwzględnieniem monitorowania efektów pracy.

5. Opracowywać harmonogram działań terapeutycznych na podstawie postawionej diagnozy z uwzględnieniem warunków pracy z pacjentem.

6. Wykonywać działania z zakresu terapii indywidualnej i grupowej wobec określonego pacjenta.

7. Dokumentować działania z zakresu terapii indywidualnej i grupowej.

8. Oceniać wpływ zaproponowanych działań na efekty terapii.

9. Opracowywać projekt alternatywnych działań terapeutycznych.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Dokumentacja pacjenta. Dokumentacja pracy terapeuty zajęciowego z pacjentem. Pracownia terapii zajęciowej. Pacjent. Materiały stosowane w terapii zajęciowej dzieci, młodzieży i dorosłych, widzących i niewidzących. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information